Bộ nhận diện thương hiệu đẹp :

  • Ta thấy bộ nhận diện màu đenm vàng này được dùng khá nhiều, tuy nhiên mỗi một thiết kế lại là một lần sáng tạo khác nhau, chiêm ngưỡng bộ nhận diện thương hiệu đẹp của NORDIC, sản phẩm từ Card visit, logo, Gim, Phong bì tiêu đề, nhãn hàng hóa, màn hình Computer, backdrop, Partition văn phòng...

Leave a Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube